En viktig beslutning for Grane og Equinor

mandag 28. september 2020

Industri Energi Equinor Sokkel er veldig fornøyde med meldingen i dag om at Equinor og partnerne Petoro, Vår Energi og ConocoPhillips har besluttet å bygge ut Breidablikk-feltet i Nordsjøen.

Utbyggingsløsningen som er valgt for Breidablikk er en havbunnsutbygging med 23 oljeproduserende brønner fra fire havbunnsrammer som styres fra Grane. Breidablikk vil bli koblet opp mot Grane-plattformen for prosessering, før ilandføring til Stureterminalen.

Breidablikk-feltet er et av de største oljefunnene på norsk sokkel som ennå ikke er utviklet. Beslutningen om å bygge ut feltet vil gi betydelige verdier til det norske samfunnet og eierne, og kontraktene vil bidra til viktig aktivitet for leverandørindustrien og sikre arbeidsplasser i mange år, sier leder for Industri Energi Equinor Sokkel Per Steinar Stamnes.

Industri Energi Equinor Sokkel har et klart krav om at majoriteten av innholdet av kontraktene vil gå til norske leverandører og arbeidsplasser i Norge.
Det forventer vi også at Equinor gjør gjennom å stille krav i sine kontrakter, men vi forventer også at leverandørene tar ansvar og kjenner sin besøkelsetid med å legge oppgavene til norske industristeder i Norgen, sier Stamnes.

I tillegg vil det kunne gi mer arbeide på Grane med at eksisterende prosessutstyr og vannrenseanlegg på plattformen skal oppgraderes.

For våre medlemmer på Grane vil Breidablikk gi tiltrengt mer-produksjon i en tid hvor Grane har fallende oljeproduksjon og det vil bidra til å opprettholde aktivitetsnivået på plattformen, sier Stamnes.

Planlagt produksjonsoppstart for feltet er første halvår 2024.

For meg høres det ut som at det vil bli servert kake på Grane plattformen i dag. Dette må feires, avslutter Stamnes.

Del