Equinor og partnerne har besluttet å bygge ut Breidablikk feltet i Nordsjøen.

tirsdag 29. september 2020

Equinor har sammen med partnerne levert plan for utbygging og drift (PUD) til olje- og energiministeren og tildeler samtidig kontrakter for undervannsanlegg og oppgradering av Grane-plattformen. Breidablik skal bygges ut med 4 havbunnsrammer med til sammen 23 brønner. Investeringen vil være på ca. 18,6 milliarder kroner.
Breidablikk skal kobles opp mot Grane-plattformen og ilandføring til Stureterminalen. Dette vil styrke Grane og Sture i mange år fremover sier områdeansvarlig Drift Vest i Industri Energi Equinor Sokkel, Jostein Mæland.

Jostein Mæland
Terje Werner Hansen.

Industri Energi Equinor Sokkel er glade for beslutningen om utbygging av Breidablikk-feltet, og at Plan for utbygging og drift (PUD) er levert olje- og energiministeren. Dette vil bidra til å opprettholde produksjonsnivået på Grane plattformen som skal prosessere oljen, og sikre arbeidsplassene på plattformen. Det er også viktig at Stureterminalen i Øygarden kommune sikres økt leveranse og langsiktig aktivitet som følge av produksjonen fra Breidablikk, sier Jostein Mæland.
For samfunnet, leverandørindustrien og Equinor er det spesielt gledelig med økt verdiskapning i en krevende tid, med 11000 årsverk og et anslag på at 70 % av verdiskapningen til prosjektet blir i Norge.
Blant aktørene som har fått avtaler om arbeid på Breidablikk er Aker Solutions og Technip FMC, men alle kontrakter er ikke tildelt enda.
– Vi er fornøyd med at Equinor har tildelt så stor andel av kontraktene i prosjektet til norske leverandører sier Terje W Hansen, tillitsvalgt i Industri Energi Equinor Sokkel, og det kan komme mer.
Dette er en beslutning vi gleder oss over, og vi håper på flere slike gladmeldinger sier Jostein og Terje. 

Del