Industri Energi Equinor Sokkel har respekt for streiken Lederne gjennomfører, sier Per Steinar Stamnes.

torsdag 1. oktober 2020

Det at Lederne har valgt å gjennomføre en streik for å få gjennomslag for sine krav har vi respekt for sier Per Steinar Stamnes, leder av Industri Energi Equinor Sokkel. Vi vil ikke at våre medlemmer skal gå inn og utføre jobber som skulle vært utført av de streikende sier han.

Tillitsvalgt Johan Sverdrup Feltsenter, Geir I Hjelen.

-Vi har oppfordrer våre medlemmer til å være kritiske til hvilke jobber de blir satt til, slik at de ikke kommer i en skvis med sine streikende kollegaer sier Per Steinar. Vi har dialog med lokale tillitsvalgt på Johan Sverdrup og de informerer sine medlemmer så godt det lar seg gjøre.
-Lokalt har vi vært klokkeklare på at ingen operatører fra Lederne skal erstattes med annet personell, sier Geir I Hjellen lokal tillitsvalgt på Johan Sverdrup.
Vi er i kontakt med bedriften og Industri Energi sentralt om hvordan vi skal unngå å komme i vanskelige situasjoner angående streiken og de streikende avslutter Per Steinar.

Del