Forhandlingene på Bransjeavtalen er i gang i Stavanger.

mandag 2. november 2020

Tarifforhandlingene mellom Industri Energi og Norsk olje og gass om bransjeavtalen for landansatte i olje- og gassnæringen startet mandag formiddag i Stavanger.
Bransjeavtalen er en rammeavtale som skal legge til rette for lønnsutviklingen som skal skje lokalt i bedriftene.
– Vi forventer likebehandling av de ulike arbeidstakergruppene i selskapene, sier Frode Alfheim som leder forhandlingene på bransjeavtalen for Industri Energi. Industri Energi Equinor har nestleder Oddvar Karlsen med i forhandlingsutvalget som pga. C-19 er redusert til syv personer fra Industri Energi. Bransjeavtalen gjelder for landansatte i olje- og gassindustrien, både på landanlegg og ved kontorstedene. Industri Energi har drøyt 4500 medlemmer på avtalen.

Industri Energi sitt forhandlingsutvalg på bransjeavtalen. Foto: Atle Espen Helgesen

Vi ønsker å få til et best mulig utgangspunkt for de lokale forhandlingene på Særavtalen i Equinor sier Oddvar Karlsen. Bransjeavtalen er en rammeavtale, der forhandlingene fortsetter lokalt når de sentrale forhandlingene er ferdig.

Del