Det lokale lønnsoppgjøret i Equinor i havn!

fredag 4. desember 2020

Industri Energi Equinor og bedriften har i natt kl. 07.00 kommet fram til en enighet i de lokale forhandlingene.
Etter to dager med forhandlinger på Equinor Særavtale ble det oppnådd enighet etter flere utsettelser.
Forhandlingene har vært krevende med lav lønnsramme. Noe også Equinor innledet oppgjøret med at vi hadde plikt til å hensynta frontfagets ramme basert på det krevende bakteppe som selskapet er i.

Oppgjøret var i tråd med det sentrale oppgjøret.

Individuelt lønnssystem
For ansatte på individuelt lønnssystem gis det et generelt tillegg på 0,8%
Referansepunktene i lønnstabellen reguleres med 1,3 %
Ny lønn iverksettes fra 01.07.2020

Tarifflønnstabellen på land.
Det gis et tillegg på kr. 4128 i tarifflønnstabellen inklusive feriepenger
Ny lønn iverksettes fra 01.06.2020

Tarifflønnstabellen for sokkel
Det gis et tillegg på kr 6068,- inkl. sokkelkompensasjon og feriepenger for et årsverk på 1582 timer. For årsverk på 1460 timer (14-28 ordning) utgjør tillegget inklusive feriepenger og sokkelkompensasjon på kr 5600,- pr år.
Ny lønn iverksettes fra 01.06.2020

Kompetansetillegg
Det vil i år også bli tildelt kompetansetillegg for nyutdannete, med Bachelor- og Masterutdanning, både for teknisk- og ikke-teknisk utdannelse.

Følgende endringer gjøres på Særavtale land og sokkel:
Beregningsgrunnlaget for prosentvise tillegg endres fra H9 til H10 med virkning fra 01.06.20
Særavtale sokkel: Skift/nattillegg økes fra kr. 76,50 til kr 80,00 (gjelder individuell avlønna)
Særavtale sokkel: Tillegg ved behov for konferansetid økes fra kr 96,50 til kr 100. (gjelder individuell avlønna)
Helligdagstillegget øker kr fra 2025,- til kr 2060,-
Masketillegget øker til kr 25,-
Sokkelkompensasjon i Særavtale sokkel, maksimumssatsen til kr 1355,-

I tillegg er det noen tekniske justeringer, som vi kommer tilbake til på senere tidspunkt.

 

Del