HMS leders plassering i rollebåndet i karrierestigen.

fredag 11. desember 2020

Etter grundig arbeid siden lønnsoppgjøret 2018 har nå Industri Energi Equinor Sokkel fått bedriften med på å åpne «en luke i taket» for at HMS leder stillinger kan løftes fra Professional til Prinsipal Professional båndet i karrierestigen basert på etablerte kriterier.
Dette er et nitidig arbeid sier tillitsvalgt i Industri Energi Equinor Sokkel, det har vært mye arbeid med dokumentasjon og mange møter, både blant oss som har jobbet med dette, og med bedriften sier Yngve.

Vi har hatt møter med bedriften, både PL aksen og SSU linjen for å finne løsninger som møter det langvarige arbeidet vi har hatt med å løfte HMS ledere, og at de får annerkjennelse for stillingens ansvar, tyngde og kompetansekrav.
Industri Energi Equinor Sokkel har gitt sine innspill til bedriften om kriterier som legges til grunn for slike løft.
Bedriften jobber videre med å etablere og forankre kriteriene.
Når dette er etablert vil bedriften informere sine medarbeidere om de nye mulighetene for opprykk i karrierestigen.
Industri Energi Equinor Sokkel gratulerer alle HMS medarbeidere, og ønsker spesielt å løfte frem Tom-Arne Nordås, Jan-Erik Olsen og Steinar Rypestøl for den jobben de har lagt ned i dette siden vi startet etter lønnsoppgjøret i 2018.

Godt jobbet av Tom-Arne Nordås, Jan-Erik Olsen og Steinar Rypestøl
Del