Verdien av «En ekstra fridag» regulert for skiftgående personell.

torsdag 17. desember 2020

Industri Energi Equinor Sokkel er fornøyd med at bedriften anerkjenner innsatsen som er utført på slutten av et krevende år, og hvor pandemien har påvirket og påvirker våre daglige liv. Utfordringen er å balansere arbeid med private forpliktelser uavhengig av hvor man arbeider.
Som en anerkjennelse av innsatsen som er gjort, og for å gi støtte i en krevende situasjon, gav Equinor alle ansatte en ekstra fridag i år.
Industri Energi Equinor Sokkel stusset litt på utregningen for skiftgåendepersonell og tok dette opp med bedriften.

På grunn av faste skiftordninger ville skiftarbeidere offshore få en ekstra utbetaling tilsvarende en dags grunnlønn i stedet for en ekstra fridag.
-Det var da vi så summen på lønnsslippen at vi stilte spørsmål om hvordan bedriften hadde kommet frem til verdien av en dagslønn. Vi kunne ikke forstå at grunnlaget pr time var så lavt», sier leder av Industri Energi Equinor Sokkel Per Steinar Stamnes.
-Heldigvis responderte bedriften raskt på vår argumentasjon om at det var brukt feil grunnlag, og at vår regnemåte var mer riktig», fortsetter Stamnes.
Etter noen dager svarte bedriften at det vil bli en oppdatering slik at alle som arbeider helkontinuerlig skift får 8 timer, selvsagt redusert for de som har avtale om redusert arbeidstid.
-Bedriften er også enige med oss i hvordan regnestykket og verdien av hva en fridag er verdt hvis du kunne ha solgt den i Sap, sier han.
Det betyr at den enkelte får etterbetalt rest på januar lønn.

 

Del