Foreningslederne i Industri Energi Equinor hadde Teams møte med forbundslederen.

torsdag 21. januar 2021

Torsdag 21. januar arrangerte Industri Energi Equinor Teamsmøte med forbundsleder Frode Alfheim, Gry Haugsbakken, Maria Schumacher Walberg og Johnny Håvik for foreningslederne i Industri Energi Equinor. Forbundslederen var innom mange temaer som vilkårene for olje og gas bransjen, HMS og samfunnspolitiske saker. De beklaget av vi er i en situasjon der vi må ha møter på Teams, og at de savnet å treffe deltakerne i vanlig møte.

Per Martin Labråten, leder Industri Energi Equinor og Frode Alfheim leder Industri Energi.

Foreningsledere og heltidstillitvalgte var med på møte, og det var nytt for oss og ha slikt møte sier Per Martin.
Det ble dialog og spørsmål om de fleste temaer, fremtiden til olje og gas næringen, overgang til grønne løsninger, sikkerhet og HMS arbeid og ellers store og små saker.
Vi må nok innse at det er slike møter vi må ha en stund til fremover, sier Per Martin. Det var greit og få prøvd det, og det blir sikkert gjentatt flere ganger.
Han takket for at folkene i forbundet satte av tid til å delta, og Frode vil gjerne stille opp ved en senere anledning.
Hold avstand, hold dere friske, slik at vi stopper smitten avsluttet forbundslederen.

Del