Årsmøte i Industri Energi Equinor Bergen, Lene Hauge valgt til ny leder.

torsdag 4. februar 2021

Industri Energi Bergen avholdt årsmøte 04.02.21, årsmøte ble avholdt på teams med 57 deltakere.
Det har vært et krevende år med Kovid 19 og dermed mange planer som måtte endres, og medlemskontakt som har blitt redusert med mye hjemmekontor og andre restriksjoner, sa Tove Bjordal avtroppende leder i åpningen av møtet.
Årsmøtet valgte Lene Hauge som ny leder og Erik Tollevsen til ny nestleder. Ny inn i styret er Jon Atle Tidemann Riise og Tove Bjordal fortsetter som styremedlem. Ut over dette fortsetter alle i styret.

Nyvalgt leder og nestleder i Industri Energi Equinor Bergen Lene Hauge og Erik Tollevsen.

Selv om 2020 var korona året har foreningen jobbet med mange saker, omstillinger, effektivisering, lønnsoppgjør , personal saker og inkluderende arbeidsliv. Leder av Industri Energi Equinor Bergen har også vært områdeansvarlig for kontor delen av Industri Energi Equinor.
Årsberetning, regnskap og budsjett ble banket gjennom av Oddvar Karlsen som var dirigent på årsmøtet.
Etter årsmøtesakene takket nyvalgt leder Lene Hauge årsmøtet for tilliten.
-Jeg har nå to spennende og lærerike år foran meg. Læringskurven blir bratt og jeg kommer flere ganger til å måtte dra ut i ukjent farvann.
Jeg er takknemlig som har et solid styret med meg her i Bergen, alle med forskjellige egenskaper og kompetanse. Jeg har også mange gode, dyktige kollegaer i hele Industri Energi i Equinor som jeg kan spørre om råd.
I tillegg har jeg mine egne erfaringer og egenskaper med på veien som jeg håper kan komme godt med.
Jeg er stolt av å være en del av familien Industri Energi. Stolt av å være en del av en stor og mektig fagforening som har en viktig stemme ut, stolt av å bli valgt til å lede kontor gruppen i Bergen. Stolt av den enorme kompetansen vi sitter på som fagforening og ikke minst enormt stolt av at hele 5000 av Equinor ansatte har valgt oss. Jeg har stor respekt for det ansvaret jeg har fått og oppgavene jeg skal ta fått på. Jeg er veldig motivert og gleder meg til å komme skikkelig i gang, sa Lene etter at hun enstemmig ble valgt til ny leder.

Til slutt takket årsmøtet Tove Bjordal for den gode jobben hun har gjort for medlemmer, bedriften og fagforeningen disse årene.
Hun ønskes lykke til i ny og spennende jobb i selskapet. Hennes latter, kunnskap, åpenhet og ærlighet kommer hennes kollegaer til å få stor nytte og glede av.

Del