Industri Energi Equinor Sokkel arrangerte statusmøte på teams.

onsdag 10. februar 2021

Industri Energi Equinor Sokkel arrangerte statusmøte på Teams, vi hadde håpet at vi kunne arrangere fysiske styremøter nå i 2021, men C-19 restriksjonene fortsetter sier Per Steinar Stamnes, leder i Industri Energi Equinor Sokkel.
-Så vi i arbeidsutvalget bestemte oss for å invitere alle tillitsvalgte til status møte på Teams, vi fikk god deltakelse og gode tilbakemeldinger, så dette kommer vi til å fortsette med sier Per Steinar.

Status møte på Teams.

Statusmøte hadde tre bolker, informasjon og hva som rører seg i UPN, så informasjon fra ROene og til slutt en ordet fritt runde med spørsmål og svar.
1EQ21 var en av sakene som ble tatt opp, men her er det bare det som er offentliggjort på Insight som kan informeres om, siden prosjektarbeidet er underlagt konfidensialitet. C-19 tiltak og testing for smitte ble det også informert om.
Det ble informert om at SAFE har plassoppsigelse på Bransjeavtalen, og at dette er en lovlig konflikt. Dette kan få konsekvenser for noen av våre medlemmer etter hvert.
Landsmøte, kommende tariffoppgjør, operatørsamarbeid og medlemsfordeler ble også tatt opp.

Del