Årsmøte Industri Energi Equinor Kårstø avholdt 16. feb.

onsdag 17. februar 2021

Industri Energi Kårstø avholdt årsmøte 16.02.21, årsmøte ble avholdt på teams med 42 deltakere. Oddvar Karlsen var dirigent og styrte møtet med stødig hånd og det var aldri tvil om at dette kom til å gå bra. Det å ha årsmøtet på Teams må sies å være en suksess da det er flere som kan delta på møtet.
Det har vært et krevende år med pandemi og dermed mange planer som måtte endres, og kontakten med medlemmene har blitt redusert med mye hjemmekontor og andre restriksjoner.

Leif Ove Skår, leder Industri Energi Equinor Kårstø.

Alle i styret som var på valg ble gjenvalgt og alle fortsetter noe som gir stabilitet. Odin Brønstad er nyvalgt som ungdomskontakt i styret.
Det er ekstra stas når vi får nye unge inn i styret og han vil overta stafettpinnen som ungdomstillitvalgt sammen med Emil Emberland Knutsen.
Vi vil takke Simona som tar en pause fra styreverv, men hun kommer sikkert sterkt tilbake senere.
Selv om 2020 var korona året har foreningen jobbet med mange saker, omstillinger, effektivisering, lønnsoppgjør , personal saker og inkluderende arbeidsliv.
Årsberetning, regnskap og budsjett ble banket gjennom uten de store innsigelsene.
Etter årsmøtesakene takket nyvalgt leder Leif Ove Skår årsmøtet for tilliten.
-Læringskurven har vært bratt og jeg har flere ganger måtte dra ut i ukjent farvann. Jeg har vært ydmyk og ikke hatt svar på alt med en gang, men har gitt utrykk for at jeg må finne ut av ting før jeg gir et svar.
Jeg har et solid styret med meg her på Kårstø, alle med forskjellige egenskaper og kompetanse. I tillegg så har Industri Energi et fantastisk nettverk med kompetanse og velvillighet til å hjelpe til. Det går ikke lang tid etter at et spørsmål er gitt ut til nettverket før de gode rådene tikker inn, sier Leif Ove.

Del