Gjennomslag for kompensasjon for HMS ledere offshore ved ekstra belastning ifm. Covid 19

tirsdag 2. mars 2021

Industri Energi Equinor Sokkel har fått gjennomslag for at HMS ledere, HMS koordinatorer (sykepleiere, SAR sykepleiere) som får ekstra belastning knyttet til Covid 19, skal få kompensert for arbeid etter ordinær arbeidstid.
– Vi er veldig fornøyd med at bedriften har respondert positivt på vårt krav, sier Per Steinar Stamnes, leder av Industri Energi Equinor Sokkel.

Industri Energi har tatt opp over en lengre tidsperiode at alle ledere offshore har hatt en merbelastning i forbindelse med Covid 19 ved mistanke og utbrudd, og at de bør bli kompensert utover den 10% kompensasjonen for fast overtid de har som skal dekke uregelmessig arbeidstid innenfor normal oppholdsperiode.
Bedriften har nå innrømmet at HMS ledere offshore og HMS koordinatorer I lønnsgruppene I-21 og I-22 skal ytes overtidsbetaling for arbeid etter ordinær arbeidstid i følgende sitasjoner:

Covid testing ved utbrudd/mistanke om smitte som medfører vesentlig merarbeid.

Arbeid med karantene, isolering og transport ved utbrudd/mistanke om smitte som medfører vesentlig merarbeid.

Annet arbeid knyttet til at en faktisk har utbrudd om bord som medfører vesentlig merarbeid.

Den enkelte må føre de ekstra timene manuelt og begrunnes. Før nærmeste leder godkjenner.
Dette vil ha en tilbakevirkende virkning fra 1.12.2020 og foreløpig til sommeren (30.6.2021).
Industri Energi Equinor Sokkel har krevd at alle ledere på sokkelen skal få en ekstra kompensasjon, men bedriften har ikke respondert på det ennå.
-Vi venter på en positiv tilbakemelding på dette også, det har vi så langt ikke fått, men vi venter i spenning sier Per Steinar.

Del