Industri Energi Equinor Telemark har hatt årsmøte.

tirsdag 9. mars 2021

Industri Energi Equinor Telemark gjennomførte sitt årsmøte 9.mars på teams.  Det var 33 medlemmer av 52 som deltok.
Leder Arnfinn Larsen ønsket velkommen og ba om ett minutts stillhet for et medlem som gikk bort i 2020.

Leder av Industri Energi Equinor Telemark, Arnfinn Larsen.

Det var vanlige årsmøte saker som ble behandlet og årsmøte ble ledet av Per Martin Labråthen, leder av Industri Energi Equinor.
Arnfinn Larsen ble gjenvalgt som leder.
Det var noen utskiftninger i styret: Ut gikk Gro Skåum som har vært med i styret siden sammenslåingen av Statoil/Hydro.  I tillegg sluttet vår nye nestleder Marie V. Danielsen i fjor sommer. Inn i det nye styret har vi fått 2 friske ungdommer:  Kristine T. Pedersen og Tov E. Saxegaard.
Leder takket Gro for sin innsats og engasjement gjennom mange år, blomster og gave blir overrakt når det blir anledning til det.
I tillegg hadde vi en 25 års LO jubilant, Astrid S. Rishovd som blir overrekt blomster og nål fra forbundet.
Etter møte holdt Per Martin en orientering om hva som har skjedd og skjer i bedriften.

Del