VALG 2021 BEDRIFTSFORSAMLING OG EQUINOR PENSJON

onsdag 10. mars 2021

I dag starter valget til Bedriftsforsamlingen og styret i Equinor Pensjon. Alle ansatte har stemmerett, selv om man ikke er medlem av en fagforening.
Bedriftsforsamlingen velger styremedlemmene til styret i Equinor.

Ansattrepresentantene i Bedriftsforsamling, Styret i Equinor og Equinor Pensjon påvirker hvilken retning bedriften skal utvikle seg.
Industri Energi Equinor har i flere perioder vært representert i disse organene og opplevd at vi gjør en forskjell og at vi blir hørt når det utarbeides planer og strategier for selskapet.
Vårt fokus er å skape trygge, langsiktige arbeidsplasser og et godt selskap å jobbe i.

FOR Å FÅ REPRESENTANTER INN I BEDRIFTSFORSAMLING, STYRET OG EQUINOR PENSJON TRENGER VI DIN STEMME!
Vi vil presentere våre fremste kandidater på vår nettside i dagene fremover.

Vår oppgave i Equinor Bedriftsforsamling og Styret:
Ansattrepresentantene i Bedriftsforsamlingen og Styret er valgt av de ansatte, mens de øvrige representanter i Bedriftsforsamlingen og Styret er valgt av aksjeeierne.
Alle har som oppgave å ivareta selskapet på best mulig måte og har samme rettigheter og plikter. Vår styrke i Industri Energi er våre 5000 medlemmer fra alle deler av virksomheten, vi har gjennom det tilgang til kompetanse fra hele selskapet. Denne kunnskapen er viktig for å belyse saker til det beste for de ansatte.

Equinor Pensjon:
Equinor Pensjons overordnede mål er: ”Equinor Pensjon skal ivareta de pensjonsberettigedes interesser og gjennom effektiv drift og god kapitalforvaltning bidra til regulering av pensjoner og fripoliser samt at medlemsbedriftene får så lave pensjonskostnader som mulig” Med dette i bunn har Industri Energi Equinor lagt stor vekt på at våre kandidater har kompetanse og interesse for fagfeltet. Vi har innflytelse! Vi har gjennom flere perioder i Bedriftsforsamlingen og Styret og Equinor pensjon opplevd at vi gjør en forskjell, at vi blir hørt når det utarbeides planer og strategier for selskapet.

STEM MED EN GANG, SÅ ER DET GJORT!
GODT VALG

 

Del