Årsmøte Industri Energi Equinor Sture Kollsnes

fredag 12. mars 2021

Årsmøte ble gjennomført på Teams og det var ca 35 medlemmer tilstede.
Møte ble ledet på en utmerket måte av nestleder i Industri Energi Equinor Oddvar Karlsen. Sekretær Torgeir S. Johannesen styrte visningen av møtedokumentene å en god måte.
Vi fikk kort tid før møtestart den triste beskjeden om at LO leder Hans-Christian Gabrielsen var brått gått bort. Livet er skjørt.
Vi minnes LO lederen som en solid person som vil bli savnet av mange, våre tanker går til hans familie og nære kollegaer.

Odd Arvid Valvatne, leder Industri Energi Equinor Sture Kollsnes

Tradisjonelle årsmøte saker var på agendaen. Årsberetningen var fyldig og beskriver godt hva vi driver med i foreningen, arbeidsplanen for 2021 er ennå mer spisset enn den forrige.
Valgkomiteens innstilling gikk gjennom enstemmig og vi øker vår kvinneandel i styret med unge fremadstormende dyktige kvinner.
Foreningen har fått et kompetent styret i kommende periode med bred deltakelse fra hele Sture Kollsnes.
Årsmøtet fikk en debatt på hvilken organisasjon som skulle få bevilgning fra årsmøtet i år, styret beslutter fordelingen av bevilgningene på første styremøte etter årsmøte.
Odd Arvid ser frem til et godt samarbeid med hele styret i 2021 og ledelsen på Sture Kollsnes.
S&K ledelsen har blitt informert om det nye styret. Og svaret fra direktøren var at her har foreningen et sterkt mannskap.

Avsluttende ord fra Odd Arvid: Alt blir bra.

Etter årsmøte ble det avholdt et medlemsmøte hvor Oddvar Karlsen orienterte om erfaringene med C-19 og samhandlingen blant tillitsvalgte i Industri Energi Equinor, og en generell status på 1EQ21
Så brukte vi spørreskjema i Forms for å få en tilbakemelding fra medlemmene om hvilke temaer de ønsket på medlemsmøter i 2021.

 

 

Vi hadde etter årsmøte et medlemsmøte hvor Oddvar Karlsen gikk gjennom:

Del