Industri Energi Equinor Sokkel har avholdt årsmøte.

tirsdag 16. mars 2021

Industri Energi Equinor Sokkel avholdt årsmøte på Teams tirsdag 16. mars. Det var 50 deltakere med på møte, noe som er mindre en tidligere når det har vært personlig fremmøte.
Årsmøte behandlet årsberetning , regnskap, budsjett, bevilgninger, arbeidsplan og valg.

Per Steinar, Jostein og Bjørn ble gjenvalgt for to år i arbeidsutvalget.

Siden årsmøte måtte gjennomføres på Teams hadde ikke AU lagt opp til mange forslag og uttalelser i dette årsmøte. Det var heller ikke noen innledninger til debatt, verken fra forbundet eller bedriften.
Årsmøte konsentrerte seg om å behandle saker som krever årsmøtevedtak. Til årsmøte i år har Industri Energi Equinor Sokkel gjennomført storvalg, dvs. at alle tillitsvalgte på sokkelen nå er valgt for to år.
-Jeg er fornøyd med at vi fikk gjennomført årsmøte på en god måte, selv om vi ikke fikk møtes, sier gjenvalgt leder Per Steinar Stamnes. Det er noen av de nye tillitsvalgte som vi ikke har møtt enda, så jeg håper vi får gjennomført tillitsvalgtsamling etter sommeren sier Per Steinar.
Industri Energi Equinor Sokkel har nå et godt rustet tillitsvalgt korps som vil jobbe for medlemmene, og løse store og små saker avslutte han.

Del