Valg til Bedriftsforsamling – Presentasjon av våre kandidater.

tirsdag 16. mars 2021

Kandidat nr. 6 Unni Elisabeth Tonning
Verv: Leder Industri Energi Equinor Oslo.

Unni Elisabeth Tonning, Leder Industri Energi Equinor Oslo.

Unni har lang fartstid i Equinor, hun startet i Hydro/Equinor i 1989.
Hun har de siste årene jobbet i forskjellige stillinger og roller innenfor F&C og Accounting, men har også jobbet innenfor
Deal handling og Commercial Operations.
Unni gikk inn som heltidstillitsvalgt og forenings leder av Industri Energi Equinor Oslo 1. oktober 2020, men har vært kasserer og styremedlem siden 2013.
Som tillitsvalgt fokuserer Unni på å bistå og informere medlemmene i deres arbeidssituasjon, samt  å  være en konstruktiv samarbeidspartner i de forskjellige samarbeidsutvalgene i bedriften.

Frank Indreland Gundersen, Kandidat nr 5.

Frank er ansatt som Fagansvarlig drift på Norne FPSO. Han kom til Equinor våren 2018 i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen av Martin Linge og Garantiania fra Total E&P Norge til Equinor.
Frank var leder i Industri Energi Total før virksomhetsoverdragelsen. Den første perioden som ansatt i Equinor var Frank frikjøpt som tillitsvalgt for Industri Energi for å integrere de tidligere Total ansatte inn i selskapet.
Etter en god periode offshore er Frank tilbake som heltid tillitsvalgt for Industri Energi Equinor Sokkel. Frank har til tross for en relativt ung alder opparbeidet seg en bred erfaring som tillitsvalgt.

Kjetil Gjerstad, kandidat nr 4.

Kjetil er utdanna Automatikkar, men har jobba som driftsoperatør i 10 år etter avlagt fagbrev.
Då ein tidlegare leiar av Industri Energi Equinor Mongstad ønskte at Kjetil skulle sitta i eit samarbeidsutval i den organisasjonen han arbeide i, vart interessa for tillitsvaldarbeid tent. Så vart han valt som 4. vararepresentant til styret, og året etter i 2008 valt inn som styremedlem.
Kjetil har hatt vervet som Hovudverneombod på Mongstad i 4 år. Og 2 år som Koordinerande-HVO for landanlegg og kontor.
Kjetil er tilbake på Mongstad og har vore nestleiar i 3 år før han blei valt som leiar for Industri Energi Mongstad. Med bakgrunn frå HVO arbeid har han fokus på Helse, sikkerheit og psykososialt arbeidsmiljø.

Anne Kristi Horneland, kandidat nr 3.

Anne er utdannet innen økonomi og administrasjon, og har tidligere jobbet bredt innen regnskap og økonomi, i staber, leting, utbygging og drift.
Anne er i dag heltidstillitsvalgt i Industri Energi Equinor Stavanger. Har hatt ulike tillitsverv i Industri Energi lokalt og i forbundet siden tidlig på 1980 tallet. De første 20 årene i kombinasjon med annet arbeid. Anne har flere perioder i Bedriftsforsamlingen og stiller til en ny periode.

Frode Mikkelsen, kandidat nr 2.

Frode begynte i selskapet i 1985. Og har sin bakgrunn som mekaniker på sokkelen, først i Mobil og siden i Statoil.

Startet som lokal tillitsvalgt på Statfjord. Har vært tillitsvalgt på heltid i Industri Energi Equinor sokkel i over 20 år. Og har i denne perioden hatt mange ulike verv og posisjoner i foreningen. Har blant annet møtt i Bedriftsforsamlingen. Frode har hjulpet mange medlemmer i IA saker og jobbet mye med tariffsaker. Han mener det er viktig at alle ansatte har et talerør i selskapets ulike fora, og håper derfor alle ansatte benytter muligheten til å stemme på Industri Energi sin liste.

Odvar Karlsen, kandidat nr 1.

Oddvar Karlsen er elektriker og begynte i oljebransjen under byggingen av Statfjord B. Ble ansatt i Mobil og begynte etter det i Norsk Hydro på Oseberg utbyggingen. Oddvar har også 5 år i personalavdelingen til Hydro og StatoilHydro der han jobbet med kompetanse.
Oddvar har vært tillitsvalgt i forskjellige roller og forbund fra tidlig på 80 tallet. Han ble medlem i NOPEF og engasjerte seg tidlig i fagforeningsarbeid. Har vært både leder og nestleder i sokkelforeningen i Hydro. Etter fusjonen ble han leder av Industri Energi Bergen, og er nå konserntillitsvalgt på heltid for Industri Energi Equinor. Oddvar har alltid hatt spesiell interessere knyttet til sikkerhet, arbeidsmiljø, lov, avtaleverk, og kompetanse.

Del