Industri Energi Equinor sine kandidater til Styret i Equinor Pensjon

fredag 19. mars 2021

Hvert fjerde år er det valg til styret i Equinor Pensjon, det avvikles sammen med valg til Bedriftsforsamlingen.
Her er en presentasjon av våre kandidater.

Christian Heggøy Foldnes, kandidat nr 3.

Christian har jobbet på kontoret på Sandsli i over ti år, og har vært lokalt styremedlem gjennom flere år. Han har også vært involvert i ungdomsarbeidet til Industri Energi Equinor

May Britt Hodneland Sæle, kandidat nr 2.

May Britt er hjemmehørende på Mongstad, 58 år og har vært ansatt i selskapet siden 1987.
Hun har jobbet administrativt på Mongstad i alle år, både i basisorganisasjon og mange år i prosjekter.
Var aktiv i det som var NOPEF i Statoil på Mongstad på 90-tallet.
Er for tiden vara til styret i Industri Energi Equinor Mongstad, samt verneombud i egen avdeling.

Yngve Selvåg, kandidat nr 1.

Yngve er ansatt i OTE TMC (Flerfelt operasjoner Tele) 
og har vært i operativ drift som teleingeniør offshore i rotasjon siden 1995.  
I 2018 ble jeg tillitsvalgt på heltid for sokkelen med utvidet arbeidsfelt for individuelt avlønnende, pensjon og forsikring. Jeg ble også valgt inn som varamedlem til styret i Equinor Pensjon for fire år siden, og stiller nå som kandidat til fast plass i styret.
 Jeg er også valgt som kasserer i Industri Energi Equinor Sokkel.

Del