Bevilgning til Norsk Folkehjelp etter ønske fra Hans-Christians familie.

mandag 22. mars 2021

Arbeidsutvalget i Industri Energi Equinor har bevilget kr 5000,- til Norsk Folkehjelp. Dette etter ønske fra Hans-Christians familie.

-Vi vil heller bevilge etter familiens ønske, enn en krans fra oss i Industri Energi Equinor, sier Per Martin Labråthen Leder i Industri Energi Equinor. Dette er i Hans Christians ånd, han var opptatt av solidaritet og rettferdighet sier Per Martin.

Hans-Christian Gabrielsens begravelse er tirsdag den 23. mars kl. 11.00 – fra Røyken kirke.

Del