Industri Energi Equinor sine kandidater til styret i Equinor.

mandag 22. mars 2021

Kandidat nr 3, Lene Hauge
Verv: Leder Industri Energi Equinor Bergen.

Kandidat nr 3. Lene Hauge

Lene har fagbrev i Kontor og administrasjon.
Lene har siden 2007 jobbet som adm. coord. for Industri Energi Equinor så hun kjenner hele Industri Energi Equinor sin fagforeningsorganisasjon godt.
Hun har vært nestleder/tillitsvalgt lokalt i Industri Energi Equinor Bergen i flere år og ble nylig valgt til leder i Bergen. Siden hun liker utfordringer og travle dager så gleder hun seg til å komme skikkelig i gang med ledervervet, være der for de medlemmer som trenger det og representere Industri Energi Equinor i en rekke fora.
Lene har i flere år sittet som fagforeningsrepresentant i K-AKAN og valgstyret i Equinor, hun leder også Industri Energi Equinor sitt verve- og profileringsutvalg.
Hun liker struktur og nøyaktighet, er tålmodig og tilhenger av konstruktivt samarbeid som kan gi utløp i gode løsninger.

Kandidat nr 2, Bjørn Palerud
Fra jeg begynte som lærling på Hydro Porsgrunn som mekaniker tunge kjøretøy i 1978 har jeg hatt verv uavbrutt i den faglige og politiske arbeiderbevegelsen, noen små verv og noen store. Har nå vært valgt på heltid i arbeidsutvalget til Industri Energi Equinor Sokkel i fire år, og har blitt gjenvalgt til to nye år nå i 2021.
Kandidat nr 1, Per Martin Labråthen

Per Martin har kjemi/prosess fagbrev og har hatt mange forskjellige tillitsverv siden han startet på Hydro Porsgrunn i 1979.
Per Martin begynte på hovedlageret på Herøya og ble leder av Handel og Kontor avd. Industri. Neste stopp var leder av Menstad Lager og Losselag (NKIF). Etter at han begynte i Oseberg prosjektet ble han LO Koordinerende tillitsvalgt på norsk sokkel i 6 år. Tilbake i Hydro ble han nestleder og leder av NOPEF sokkel.
Etter fusjonen ble Per Martin nestleder og er nå leder av Industri Energi Equinor.
Han har ledet Koordinerende AMU i Equinor i en toårs periode. Har lang fartstid i bedriftsforsamlingene til Hydro og Equinor. Han er Industri Energi sin ansattrepresentant til styret i Equinor og er topp motivert for en periode til.
Per Martin er engasjert i organisasjonsoppbygging og strategi. Helse, Miljø og Sikkerhet.
Jobber aktivt med å fremme våre saker politisk, uavhengig av hvilke partier det er nødvendig å ha kontakt med, og jobber under mottoet: Langsiktige trygge arbeidsplasser i et godt arbeids miljø, er det viktigste.

Del