Per Martin Labråthen gjenvalgt som leder på årsmøte i Industri Energi Equinor.

fredag 30. april 2021

Industri Energi Equinor avholdt årsmøte 29. april og Per Martin Labråthen ble gjenvalgt som leder. Årsmøte ble avholdt på Teams med god oppslutning. På dagsorden var vanlige årsmøtesaker men Per Martin oppsummerte et krevende og annerledes år i 2020.
-Alvorlige hendelser gjør at vi må jobbe enda hardere med sikkerhet og lære av det som er gjort feil sa Per Martin. Vi venter på rapporter fra granskninger og er spente på hva som kommer frem av bakenforliggende årsaker.
Jeg er også veldig fornøyd med at vi har hatt god rekruttering i 2020, selv om det har vært et annerledes år og drive fagforening sa Per Martin i talen til årsmøte.
Per Martin takket for tilliten ved valget og minnet om at det er mange saker og ta fatt på, og at hele Industri Energi Equinor må stå på til beste for medlemmene og at vi har et godt lag.

Per Martin Labråthen
Anne Karin Tvedt Mathisen og Odd Arvid Valvatne.

Årsberetning og regnskap ble vedtatt uten merknader og de ble vedtatt to uttalelser, en om hjemmekontor og ergonomi og en om menneskerettigheter i Qatar ifb. med bygging av anlegg til fotball VM. Disse vil bli presentert når de er ferdig redigert.
Det ble valgt noen nye personer inn i arbeidsutvalget (AU) og styret. Odd Arvid Valvatne ble valgt til sekreter og er ny områdeleder for landanlegg og er dermed fast representant i AU. Anne Karin Tvedt Mathisen ble valgt til ny Sosialtillitsvalgt. Ellers ble det gjenvalg på de andre postene i styret.

Del