Uttalelse om Hjemmekontor fra årsmøte til Industri Energi Equinor.

fredag 28. mai 2021

Årsmøte fikk forslag om hjemmekontor situasjonen fra foreningene i Bergen, Stavanger og Oslo som alle var opptatt av den enkeltes arbeidsmiljø på hjemmekontor etter over et år med korona restriksjoner. Både fysisk og psykisk helse.

Hovedregelen er at Arbeidsmiljølov, Forskrift og Tariffavtale også gjelder på hjemmekontor. Covid-19 nedstengingen 12. mars 2020 har gått fra å være en 60 meter til å bli noe som ligner på en maraton. Vi mener at selskapet langt fra har vært proaktiv når det gjelder å tilrettelegge for hjemmekontor. Først 20. mai 2020 innvilget Equinor kr 3000,- som en engangssum i refusjon til anskaffelse av utstyr til hjemmekontor. Mange hadde kun laptop og trengte å kjøpe en ekstra skjerm, tastatur, kamera, spesial-stol, oppgradere bredbånd etc.
Folk melder tilbake at de ekstra midlene ikke er nok til å kjøpe det utstyret de trenger for å unngå feilbelastning og en velfungerende arbeidsplass hjemme. Utlån fra bedriften viste seg å være begrenset og komplisert.  Vi mener at bedriften frem til nå har vist manglende forståelse for behovet for et godt og tilrettelagt hjemmekontor.
Etter over et år i unntakstilstand, og nesten permanent på hjemmekontor, begynner dette å sette sine spor. Faren for at slitasje på muskel- og skjelett vil øke betydelig ved mangel på en riktig tilrettelagt arbeidsplass. Bedriftshelsetjenesten melder at de får mange henvendelser som gjelder ergonomi, et uttrykk for at mange sliter. Bedriftshelsetjenesten melder også om økt sykefravær og økt innrapportering av ARS knyttet til hjemmekontorsituasjonen. Industri Energi er bekymret for underrapportering.
Når det gjelder den psykososiale biten, så er det mange som sliter med at de føler seg usynlige. Angst for ikke å prestere nok synlige resultater setter seg i kroppen både fysisk og psykisk. For mange er den daglige kontakten med kolleger og følelsen av å tilhøre et lag viktigere enn de tidligere har tenkt på.  Samtidig får vi melding om at folk trives godt med hjemmekontor, men at noen også «jobber seg i hjel» og at det er vanskelig å ta pauser.
På hjemmekontor beveger vi oss vesentlig mindre enn når vi er på kontoret. Etter et år på hjemmekontor ser vi ikke det fulle bildet av konsekvensene, men vet at mange biter tennen
sammen og holder ut sine plager
Vi vil at selskapet bygger videre på læring knyttet til erfaring med hjemmekontor og etablerer en fremtidsrettet hjemmekontorløsning i henhold til lov og forskrift. Viser blant annet til pågående arbeidsgruppe – «flexible work». Det er viktig å etablere gode rammebetingelser slik at hjemmekontor kan bli et vellykket og permanent alternativ.

Følgende hovedpunkter er tiltak vi mener bedriften bør se på:

Equinor må innarbeider endringer i Arbeidsmiljølov og forskrift knyttet til hjemmekontor og avtaleverket oppdateres.

Equinor tilbyr en årlig støtteordning i form av et kronebeløp som ansatte kan benytte til reelle merkostnader som oppgradering av bredbånd, ekstra skjerm, tilrettelagt stol etc. innenfor de mulighetene som finnes i lovverk og skatteregler.

Det må være en form for valgbarhet hos den enkelte om det er hensiktsmessig å jobbe hjemmefra, i henhold til den enkeltes preferanser og bedriftens behov for tilstedeværelse. Hjemmekontor skal alltid være frivillig og skal ikke kunne pålegges av bedriften.

Team-møter er kommet for å bli, og bedriften må tilrettelegge for dette også på arbeidsplassen i form av flere stillerom og flere små møterom – spesielt i områder med store kontorlandskap.

Bedriften må tilrettelegge for gratis «pausegymnastikk» og andre motiverende fysiske aktiviteter for å forebygge muskel- og skjelettplager.

Tilby ansatte å overta brukt kontorutstyr.

Del