De lokale lønnsforhandlingene er i gang

tirsdag 15. juni 2021

Tirsdag 15.06.2021 startet årets Lønnsoppgjør i Equinor.
Industri Energi Equinor var første foreningen ut, og som la frem sine lønnskrav kl.10:00
I år er det et mellomoppgjør, som betyr at vi hovedsakelig skal forhandle på lønn.
Det er arbeidsutvalget med vara i Industri Energi Equinor som utgjør vårt forhandlingsutvalg. Utvalget er 8 personer. Videre har vi 3 observatører med i delegasjonen.
Etter planen skal forhandlingene være avsluttet i løpet av onsdag 16.06.2021.
Vi vil informere våre medlemmer så snart det foreligger et resultat.