SAR sykepleierne løftet til Principal Professional båndet i individuelt lønnssystem.

mandag 21. juni 2021

Industri Energi Equinor Sokkel har i lang tid arbeidet med å løfte SAR sykepleiere til I 31 båndet på lik linje med HMS-lederne, under gitte vilkår og etter en skjønnsmessig vurdering.
Denne diskusjonen er nå landet, og de vil nå på lik linje med HMS-lederne kunne bli løftet opp til Principal Professional båndet
Vilkår og hva som må til for at de løftes vil være de samme både for SAR sykepleiere og HMS-ledere.
Tom-Arne Nordås tillitsvalgt for Nivåregulerte i Industri Energi Equinor Sokkel forteller om en lang og seig prosess som startet senvinteren 2019.
Industri Energi Equinor Sokkel ville se på plasseringen i karrierestigen for HMS-ledere.
Vi mente HMS-lederne lå feil plassert i forhold til kvalifikasjonskrav, utdanningslengde, stillingens tyngde og ansvar. Nye og flere oppgaver som sikkerhetsledere hadde hatt når de var fast om bord på alle installasjoner (med boring).

Tom-Arne Nordås tillitsvalgt for Nivåregulerte i Industri Energi Equinor Sokkel

Da sikkerhetslederne ble tatt vekk fra mange av installasjonene ble flere av oppgavene ble lagt over på sykepleierne. Disse fikk etter hvert endret tittel til HMS-ledere.
Industri Energi Equinor Sokkel så nærmere på saken og tok en intern diskusjon i foreningen, og det resulterte i at Industri Energi Equinor i lønnsoppgjøret i 2019 ba selskapet om å få starte et arbeide med å se på vektingen av HMS-leder stillingen. Rett og slett for å se om det var tilkommet nye momenter som gjorde at stillingen burde ha en annen innplassering.
Industri Energi Equinor fikk ja av selskapet til å sette i gang et arbeide for å se på saken og legge den frem for bedriften når arbeidet var gjennomført.
-Jeg tok kontakt med Yngve Selvåg i Industri Energi Equinor Sokkel og vi startet
med å etablere et klart og tydelig mål med et budskap som var objektivt. Målet ble noe å så tydelig som «HMS-ledere sokkel – annerkjennelse»
Deretter la vi en strategi og en plan med flere delmål for hvordan vi skulle komme i forhandlingsposisjon og ikke minst hvordan oppnå et resultat, sier Tom-Arne.
-Neste delmål var å få bedriften med på at det det kunne være noe i det nye lønnssystemet og vekting av stillinger som burde rettes opp. Og første sted å ta dette opp som egen sak var lønnsoppgjøret 2019.
Oddvar Karlsen i forhandlingsutvalget for Industri Energi løftet inn saken og argumenterte slik at Yngve og jeg kunne gå videre i visshet om at vi ville få legge frem saken.
Tom-Arne forteller at en del av strategien vi meislet ut var å ligge frempå og være føre var i våre forberedelser. Før lønnsoppgjøret hadde Yngve og jeg tyvstartet litt da vi hadde sendt ut følere til andre HMS-ledere i Industri Energi Equinor Sokkel som vi visste hadde kompetanse om lønnssystemet, både det gamle A regulativet, men også det nye I-regulativet. Spørsmål var om de ville bli med i en liten, hurtigarbeidende intern arbeidsgruppe. Vi fikk umiddelbart respons hos to til som også hadde lokale tillitsverv. Det var Steinar Rypestøl og Jan-Erik Olsen. Så nå var vi 4 gruppedeltakere med rett kompetanse og eierskap til det som skulle løses.
-Det viste seg jo å være genialt – rett og slett sier Tom-Arne.
Som samhandlingsrom benyttet vi oss av TEAMS og begynte etter en stund også å invitere inn andre HMS-ledere i TEAMS kanalen som fikk litt innblikk i arbeidet og skapte litt nysgjerrighet ute i miljøet fortsetter han.

Seier I
I 2020 fikk HMS ledere offshore åpnet luken fra Professional båndet til Principal Professional.

Seier II
I år fikk også SAR sykepleierne samme mulighet forteller Tom-Arne.

Dette hadde ikke vært enkelt å få til, hadde det ikke vært for Industri Energi Equinor sier Tom-Arne.
Han mener tilgangen på Industri Energi Equinor sin kompetanse og ressurser er en helt essensielt å kunne benytte seg av i slike saker. Arbeidsgruppen bygde opp saken mens nestleder i Industri Energi Equinor Oddvar Karlsen tok seg av å lede selve forhandlingsmøtet med bedriften.
Det viser at et godt datagrunnlag, objektiv tilnærming, is i magen, og godt samspill innad gruppen og med nærmeste ledelse, kan gi positivt utslag.
Resultat avspeiler også det faktum at selskapet likestiller og etterlever egne systemer og partssammensatte avtaler for å gi sine ansatte karriereutvikling.
Og at «check-act» er nyttig, også i slike forbindelser som dette.
-Prosjektet har ikke hatt lønn som fokus, men like muligheter og anerkjennelse. Og derav kommer også en eventuell lønnsøkning sier Tom-Arne.
I Principal Professional båndet finnes det fordeler og ulemper, på samme måte som i Professional båndet.
-Opprykkmulighet til Principal Professionals kan samlet sett også sies å være et lønnsløft sier Tom-Arne som selvsagt har regnet på dette også.
-Vi har fått til at Industri Energi Equinor sin arbeidsgruppe gruppe fikk et positivt resultat ved at HMS ledere på sokkel fikk annerkjennelse for utdanning, tyngde i stilling, utvidet ansvar og oppgaver, samt at et falmet bilde av HMS ledere som tradisjonelle sykepleiere dermed var pusset opp med tidsriktig og objektiv informasjon, avslutter Tom-Arne.

Industri Energi Equinor ønsker også å gi honnør til bedriften som valgte å løse dette gjennom dialog og objektive kriterier.

Del