Styret i Industri Energi Equinor Sokkel samlet til styremøte etter 18 mnd.

onsdag 15. september 2021

Styret i Industri Energi Equinor Sokkel samlet til styremøte 18 mnd. etter at årsmøtet i 2020 ble stoppet av C-19 den 10. mars. Og Norge ble ned stengt 12. mars.
-Det er godt å kunne møte dere igjen sa leder i Industri Energi Equinor Sokkel Per Steinar Stamnes når han åpnet styremøtet, og styremedlemmene gav også uttrykk for at det var godt å kunne treffe kolleger fra andre plattformer igjen.
Styremøte fikk besøk av forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim han holdt innledning om den aktuelle situasjonen i olje og gass bransjen og den kraftkrevende industrien.

Styremøte behandlet og debatterte mange saker.
-Det er mange saker å ta igjen som vi ikke har fått anledning til å informere og diskutere på en god måte i Teamsmøter sier Per Steinar. -Blant annet en tilbakemelding fra alle installasjonene og hva som rører seg lokalt.
-Det er veldig nyttig for meg og få høre tilbakemeldingene fra de lokale tillitsvalgte sier nestleder i Industri Energi Equinor Oddvar Karlsen, den er nyttig for oss når vi jobber med saker på tvers i konsernet.
Styremøtet går over to dager i Bergen.

Del