Industri Energi Equinor aksepterer ikke Tess sin behandling av organiserte ansatte.

onsdag 20. oktober 2021

Industri Energi Equinor har gjennom media blitt kjent med de holdninger selskapet TESS har til sine organiserte ansatte. Organiserte i Tess blir ekskludert fra alle bonusordninger, og fratas også ulykkesforsikring, ekstra kjøregodtgjørelse og støtte til tannlege og arbeidsklær osv.

Dette er en behandling og holdning av det organiserte arbeidslivet vi ikke ønsker i Norge, og i norsk arbeidsliv. Dette er et forsøk på fagforeningsknusing vi vil ta sterk avstand fra, og som ikke hører hjemme i norsk arbeidsliv.
Equinor har rammeavtaler med TESS, og stiller strenge krav til sosialt ansvar og et etisk ansvar gjennom våre styrende dokumenter. Eksemplet som har kommet frem gjennom artikler i media tilsier at Equinor ikke lengre bør kjøpe tjenester av slike selskaper med slike holdninger.

Industri Energi krever at Equinor skal bruke sin makt som kjøper av tjenester og kun opprettholde avtaler med seriøse selskaper med gode holdninger til det organiserte arbeidslivet.

Representantskapet i Industri Energi Equinor forventer at Equinor tar avstand fra selskaper med slike holdninger, og at det må få konsekvenser hvis Tess velger å opprettholde disse.