Kapasitets økning i Offshore Fagsenter, skal ansette 190 flere fagarbeidere.

torsdag 4. november 2021

Som en del av beslutningen for 1EQ21 i slutten av april ble det besluttet å igangsette et partssammensatt arbeid, basert på de utfordringene vi ser i dag og aktivitetsnivået framover. Skal de se på fremtidig kapasitetsbehov innen fagarbeidere offshore, og anbefale mulig økt kapasitet i Offshore Fagsenter for PEMAL fagene (prosess, elektro, mekanisk, automasjon og logistikk).
-Vi er veldig fornøyd med at det er et omforent resultat i arbeidsgruppa, som ble vedtatt av EPN Led denne uka, sier leder for Industri Energi Equinor Sokkel Per Steinar Stamnes.
-Det betyr at Offshore Fagsenter skal ansette 190 fagarbeidere i 2022. I tillegg har vi sett at det er behov for å ansette flere fagarbeidere de nærmeste årene fra 2023 også, for å få mest mulig riktig bemanning ift. aktivitet.

Per Steinar Stamnes

Arbeidet har gått i regi av BU UPN med deltakelse fra foreningslederne.
Arbeidsgruppa har arbeidet siden starten av februar med å analysere de bemanningsmessige utfordringer basert på aktivitetsnivået vi har hatt den siste tiden, inkludert aktivitet fremover mot 2030. Vi har sett på vedlikeholds status, boreaktivitet, fremtidig prosjektportefølje (mod og PRD prosjekter), demografi, vikarbehov og effekter av fremtidig forbedringsagenda.
Arbeidsgruppa har også hatt fokus på lengre sikt med prognoser fra 2025 mot 2030.
-Vi har også sagt at det må gjennomføres en oppgang hvert år for å kvalitetssikre at bemanningsnivået er riktig avslutter Stamnes.

Del