Fagforeningsfradraget foreslås doblet på to år

fredag 5. november 2021

På to år vil regjeringen doble fagforeningsfradraget fra 3.850 til 7.700 kroner.
-Industri Energi Equinor Sokkel er veldig fornøyd med at ny Regjering vil øke skattefradraget for fagforeningskontingenten, sier Frode Mikkelsen nestleder Industri Energi Equinor Sokkel.
-Dette var en sak som ble vedtatt på Landsmøtet i 2017 og som forbundet skulle arbeide med politisk, sammen med LO for å få til i perioden.
Et organisert arbeidsliv forutsetter en høy organisasjonsgrad både i fagbevegelsen og blant arbeidsgiverne. Da kommer fradraget i skatt inn som et enkelt og effektivt virkemiddel ved at det stimulerer til økt organisering.
-Derfor vil det være i alles interesse i å arbeide for å få økt skattefradraget betraktelig, for å ta det organiserte arbeidslivet på alvor, fortsetter Mikkelsen.

Frode Mikkelsen, nestleder i Industri Energi Equinor Sokkel.

Skattefradraget for fagforeningskontingent ble innført i 1977. Den gang var fradraget på kr 1440,- og dekket de fleste kontingentene. Samtidig ble det innført inntektsfradrag for arbeidsgivernes kontingent til sine foreninger. En logisk balanse i arbeidslivet.
Bondevik 1 regjeringen halverte fradraget fra kr 1800,- til kr 900,- i 1999. Reduksjonen berørte arbeidstakerne ensidig. Den rødgrønne regjeringen økte gradvis fagforeningsfradraget til kr 3850,- i 2013. Solberg regjeringen har holdt nivået uforandret.
Utfordringen er at lønnsøkningen har svekket realverdien av fradraget. I 2009 utgjorde skattefradraget 54% av en vanlig industriarbeiders kontingent. I dag har prosentandelen sunket til 48%. Samtidig har arbeidsgivers andel stått konstant på 60%. Ubalansen har økt.
I dag kan fagorganiserte trekke fra kr 3850,- som skattefradrag. Dette beløpet har stått stille siden 2013. Noe som innebærer at verdien av fradraget i realiteten har blitt redusert.
Frode sier videre: -Det hjelper å være en del av en stor og mektig hovedorganisasjon som LO, for å få gjennomslag for de sakene vi ønsker å endre.

Les mer her

Del