Landets største ungdomskonferanse, 200 Industri Energi ungdommer samlet i Stjørdal.

fredag 5. november 2021

Industri Energi Equinor hadde stor deltakelse på årets ungdomskonferanse KRAFT. 40 ungdommer dro til Stjørdal på landets største ungdomskonferanse. 29 av disse deltok på Industri Energi Equinors forkonferanse dagen før selve ungdomskonferansen som ble avholdt på Equinors kontor i Stjørdal.
-Mange deltok på selve konferansen for første gang i år, det var da greit å få samlet Equinor gjengen litt før alt startet for alvor med røflig 200 deltakere på fredagen. Dette for at folk skulle bli litt kjent og at de skulle få en gjennomgang over hvordan konferansen foregår, sier ungdomtillitsvalgt Joakim Kristoffersen.
Arnfinn Hansen fra Bilfinger (som på konferansen ble valgt som nestleder i ungdomsutvalget) hadde en fin og grundig gjennomgang på forkonferansen. Han gikk gjennom alt fra hvordan man stemmer, til hva forbundet jobber med.
Etter gjennomgangen til Arnfinn, ble det både Kahoot og servering av Pizza.

Ungdomskomferansen 2021. Foto: Egil Brandsøy

På konferansen i år ble Industri Energi Ung og Industri Energi Student slått sammen til Industri Energi Ung. Det ble da valgt et helt nytt ungdomsutvalg.
Leder for det nye utvalget ble Mikael Schevik, som ble kandidat gjennom et benkeforslag. Innstilte Charlotte Sæbjørnsen, Industri Energi Ungs tidligere leder gikk da ut av styret.

Industri Energi Equinor sin ungdomstillitsvalgt Joakim Kristoffersen ble valgt inn i styret til Industri Energi Ung.

Joakim Kristoffersen – som er leder for ungdomsutvalget til Industri Energi Equinor – ble valgt inn som medlem, som eneste fra Equinor.
-Jeg ser allerede veldig frem til første møte med det nye styret, og ikke minst å bli kjent med hele utvalget. Det virker på meg som en veldig motivert gjeng og en god miks av erfarne, nye, folk fra tidligere Ung og fra Student, sier Joakim

Del