Heliport-prosjektets formål – LO, Industri Energi og Safe vil undersøke benzeneksponering og kreftrisiko blant offshorearbeidere i tiden etter 1998.

mandag 8. november 2021

-Vi er veldig fornøyd med at LO, Industri Energi og SAFE sine representanter i Sikkerhetsforum har fått på plass et forskningsprosjekt som skal  (basert på helikoptertransportdata), undersøke benzeneksponering og kreftrisiko blant offshorearbeidere i tiden etter 1998, sier HMS ansvarlig for Industri Energi Equinor Sokkel, Jostein Mæland.
Prosjektets referansegruppe består av representanter fra LO, Safe, Norsk Industri, Norsk Rederiforbund, Equinor og Petroleumstilsynet.
Gruppa vil informere jevnlig om prosjektets fremgang og beslutninger som skal tas, og vil påse at forskningen kan bidra til å dekke eventuelle kunnskapshull i næringen.

HMS ansvarlig for Industri Energi Equinor Sokkel, Jostein Mæland.

Pr. dags dato finnes det ingen informasjon om arbeid offshore og yrkeseksponering fra perioden etter 1998.
Forskerne trenger effekt-evaluering av eksponeringsreduserende tiltak i nyere tid.
Kreftregisteret og IARC (International Agency for Research on Cancer) peker på at det mangler kunnskap om effekter av langvarig og lavgradig eksponering for benzen, både kreft i blod og beinmarg, og for lungekreft.
-Vi har fått tilbakemelding fra Equinor og våre Datatillitsvalgte at sikkerheten knyttet til overføringen av de opplysningene som Equinor er ansvarlig for som tilfredsstillende. Kreftregisteret har også formidlet informasjon som bidrar til å gi  et godt inntrykk av informasjonssikkerheten i prosjektet.

-Alle resultater av studiene vil kun publiseres på aggregert nivå slik at ingen av de reisende vil kunne identifiseres, avslutter HMS ansvarlig for Industri Energi Equinor Sokkel, Jostein Mæland.

Del