Jubilantmarkering på Sandsli

onsdag 10. november 2021

Tirsdag 9. november arrangerte Industri Energi Equinor Bergen jubilantlunsj for medlemmer med 25 års LO medlemskap. Grunnet pandemien var det ikke mulig å arrangere dette i fjor, så derfor ble både fjorårets og årets jubilanter samlet.
Tradisjonen tro samlet styret jubilantene til en hyggelig lunsj etterfulgt av kaker og kaffe.
Leder for Industri Energi Bergen, Lene Hauge, holdt en tale til jubilantene hvor hun blant annet la vekt på hvor viktig det er for fagforeningene å ha medlemmer er trofast over lang tid.

– «Vi har tro på at den beste måten å drive fagforening på er gjennom løsninger som blir til gjennom samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Dere har valgt å stå trofast hos oss over lang tid, det tar vi som et tegn på dere stoler på at Industri Energi er den riktige foreningen til å representere dere og tar gode og viktige beslutninger for dere. Dere er med på å gi oss styrke til å drive forutsigbart og stå for det vi tror på. Dere sørger for tyngde som gir innflytelse, her og nå og i fremtiden. Vi er dere evig takknemlig» – uttrykker Lene Hauge før hun fortsetter:

– «25 år er 9125 dager. Dere har i 9125 dager kjent på trygghet og fått tatt del i et felleskap. 9125 dager der man ikke står alene hvis det oppstår problemer på jobben eller i privatlivet. Hver dag i 9125 dager har noen jobbet for at dere skal få en rettferdig lønn, gode arbeidsvilkår, gode pensjoner og trygge arbeidsplasser.
Takk for at dere i 9125 dager har stått sammen med oss og vært med i felleskapet»

25 års sammenhengende medlemskap i LO hedres med jubilant nål og blomster.
Gratulerer med jubileet til:

Karl Færø
Jane Karin Nessa
Vivian Jevnaker
Oddvar Toft
Kjell Kåre Kaland
Sissel Helen Wasmuth

 

Del