Ettermiddags møte på landsmøte har behandlet organisasjon saker og arbeidsliv/velferd.

onsdag 24. november 2021

Det var mange i delegasjonen til Industri Energi Equinor som engasjerte seg i begge debattene på landsmøte, Industri Energi Ung vil bedre vilkårene for nye fagarbeidere som går over til å bli studenter. Og fremmet forslag om at oljearbeidsplassene skal komme hele landet til gode, selv om offshore arbeidsplasser i f.eks. kontrollrom som styrer en offshore installasjon er flyttet til land.

Det var Kjetil Gjerstad, Anne Kristi Horneland, Torunn Loftsgård og Frank I Gundersen som hadde ordet i denne sesjonen. I tillegg hadde Trine Hansen Stavland ordet. Industri Energi Equinor har engasjerte tillitsvalgte på landsmøte.

Del