Statsminister Jonas Gahr Støre gjestet Landsmøtet til Industri Energi og fikk spørsmål om kompensasjon for pålagt karantene

fredag 26. november 2021

I sin tale til Landsmøtet tok Støre opp de store utfordringene Norge og Europa står overfor, først og fremst i form av kraftutfordring og klimakrise.
Støre tok også opp hovedpunktene i Hurdalsplattformen på hva de vil gjøre for det organiserte arbeidslivet og fagbevegelsen med blant annet fagforeningsfradraget, viktigheten av faste hele stillinger, ordentlige kontrakter, fjerne den generelle tilgangen til midlertidige ansettelser, begrense innleie og kollektiv søksmålsrett.

 

Leder Industri Energi Equinor Sokkel, Per Steinar Stamnes

I den påfølgende debatten tok Per Steinar Stamnes, leder i sokkelforeningen i Equinor på vegne av Covid-utvalget i Industri Energi opp at mange offshorearbeidere har hatt stor belastning med myndighetsinnført karantene under koronapandemien.
-De av våre medlemmer som bor utenfor Norge har fått en ekstra belastning, både personlig og ikke minst i forhold til sin familie når de ble pålagt 10 dager karantene før arbeidsperioden og 10 dager etter arbeidsperioden før de fikk komme hjem. De rakk nesten ikke være hjemme før de måtte reise til en ny karantene. Uten at de fikk kompensert for tapt fritid, fortsatte Stamnes.
Utfordringen han ga Støre var:
– Jeg håper du og dine statsråder kan bidra til å kompensere for den belastningen disse folkene har måttet stå i, sier han.

Gonas G Støre
Del