Industri Energi Equinor Sokkel har avholdt styremøte.

onsdag 1. desember 2021

Industri Energi Equinor Sokkel var samlet til styremøte 30. nov. – 01. des. i Stavanger.
-Vi hadde mange interessante temaer opp på møtet, en del organisatoriske ting, tilbakemelding fra lokale tillitsvalgte, saker vi jobber opp mot bedriften med og oppsummering fra Industri Energi sitt landsmøte, sier Per Steinar Stamnes leder av Industri Energi Equinor Sokkel.
Så hadde vi besøk av EPN leder Kjetil Hove som innledet om veikartet for norsk sokkel frem mot 2030.

EPN leder Kjetil Hove

Styremedlemmene var engasjerte, tok opp saker og deltok i debattene, bemanning offshore, vedlikehold og GDPR og personværn var saker som engasjerte, sier Per Steinar.
Kjetil Hove tok opp Equinors endring fra olje og gass produsent til et energiselskap og hva det betyr for norsk sokkel, og han sa at Equinor fortsatt vil investere på sokkelen og at det er en forutsetning for omstillingen av selskapet og Norge.
-Vi minnet Hove om at vedtakene vi gjorde på Industri Energi sitt landsmøte, er tett opp til det som skal til for å få til avkarbonisering og overgang til ny fornybar energi, sier tillitsvalgt Frank I Gundersen.

Del