Hver første mandag i desember er det renholdernes dag!

mandag 6. desember 2021

Gratulerer med dagen alle renholdere.
Renholderens dag markeres første mandag i desember hvert år.
Dagen ble innført for å vise fram renholderne, og gjøre andre ansatte og renholderne selv bevisste på hvor viktig en renholder er.

Ros en renholder.

Dessverre blir denne yrkesgruppen stadig utsatt for konkurranseutsetting og effektivisering.
Godt og riktig renhold bidrar til økt trivsel og lavere sykefravær, det er det ingen tvil om.
Under pandemien har renhold fått et større fokus enn i normale tider. Det har blitt rengjort hyppigere og grundigere mange steder, og kontaktflater blir prioritert ekstra.
I år er det ekstra viktig å synliggjøre og verdsette den formidable innsatsen renholderen gjør for oss alle med å forebygge smitte, sørge for god hygiene og et godt inneklima.
Industri Energi er stolte av den innsatsen, fleksibilitet og omstillingsevnen dere har vist under pandemien.

Ros en renholder, synliggjør hvor viktige renholderne er på din arbeidsplass, eller finn på noe annet for å lage litt ekstra stas i hverdagen.

Del