Equinor overtar operatørskapet for Wisting

fredag 17. desember 2021

Etter ønske fra Lundin Energy har Equinor og Lundin Energy inngått en avtale om at Equinor skal ha operatørskapet for Wisting-feltet i Barentshavet.
Equinor har hatt ansvaret for utbyggingsfasen av Wisting siden 1. desember 2019. Avtalen med Lundin Energy vil innebære at Equinor overtar operatørskapet på Wisting inn i driftsfasen ved en investeringsbeslutning for prosjektet.

Tillitsvalgt i Industri Energi Equinor Sokkel, Frank I Gundersen.

Frem til nå har OMV Norge hatt operatørskapet for Wisting. Tidligere i høst solgte OMV sine rettigheter til Lundin, som nå eier like mye i lisensen som Equinor.
-Vi er fornøyde med at Equinor overtar operatøransvaret i driftsfasen sier områdeleder for Drift Nord for Industri Energi Equinor Sokkel Frank Indreland Gundersen.
-Dette er noe vi har tatt opp med Drift Nord ledelsen tidligere i år fortsetter Frank.
Partnerskapet i Wisting fortsetter å modne prosjektet mot en planlagt investeringsbeslutning på slutten av 2022. Planen er å ha en konsekvensutredning ferdig i løpet av første kvartal 2022.
-Wisting er et relativt stort funn, og er planlagt å starte produksjonen i 2028, og  Wisting vil tilføre produksjonsvekst inn til EPN i Equinor, sier leder i Industri Energi Equinor Sokkel Per Steinar Stamnes.
-Dette er en gledelig nyhet og en anerkjennelse av kompetansen Equinor besitter av dyktige folk som har lang erfaring med å drifte felt på norsk sokkel avslutter Stamnes.

Del