Prosessteknikker Johan Amble Hirsti på Gullfaks A er bekymret for fremtiden som oljearbeider

onsdag 22. desember 2021

Johan Amble Hirsti mener det ikke vil tjene klimaet å stoppe leting. Han mener at norsk olje- og gassnæring er nødvendig i det grønne skiftet.
– Vi er en del av løsningen, ikke problemet. Av alle i verden produserer vi olje og gass med lavest utslipp. Jeg mener at vi på den måten bidrar i klimakampen, sier han.

Johan Amble Hirsti

Johan Amble Hirsti er ikke fornøyd med at 26. konsesjonsrunde er stoppet i kompromisset mellom Sosialistisk Venstre Parti (SV) og regjeringspartiene Arbeiderpatiet (AP) og Senterpartiet (SP). Les hva han sa til NRK Troms og Finnmark her

Del