Ungdomsutvalget fikk besøk av Industri Energi Ung.

mandag 28. mars 2022

Ungdomsutvalget til Industri Energi Equinor fikk besøk av Industri Energi Ung. Det var Leder Mikael Schevik og nestleder Alida Domaas fra det sentrale ungdomsutvalget sammen med ungdomstillitsvalgt i Industri Energi Equinor Joakim Kristoffersen og leder av Industri Energi Equinor Bergen Lene Hauge som fikk omvisning på Equinor sitt Logistikk- og beredskapssenter på Sandsli.

Alida, Joakim og Mikael fikk omvisning på Equinor sitt Logistikk- og beredskapssenter på Sandsli av Martin August Schøyen Svensen

Martin August Schøyen Svensen tok oss gjennom alle de ulike avdelingene som ligger der. Da alt ifra helikopterlogistikk, havovervåkning til andrelinjeberedskap. Fordelt på hele senteret er det ca. 90 ansatte.
Senteret tar seg av helikoptertrafikken for hele sokkelen, riggflytt, havovervåking og ulike marineoperasjoner. Samt at det er her andrelinjeberedskapen holder til. Denne er dekket av frivillige fra alle deler av selskapet.

Del