Ny ansatt dag for Forpleining

fredag 8. april 2022

På onsdag ble det gjennomført den andre nyansatt dagen for Equinor Forpleining på Sandsli.
Den første samlingen ble gjennomført 16.mars samme sted.
Forpleining har ansatt 41 nyansatte i år, for å erstatte naturlig avgang.

Nyansatte i forpleining. Foto: Equinor.

Leder av Industri Energi Equinor Sokkel Per Steinar Stamnes fikk presentert foreningen. Både på hvem vi er, resultater og hva vi arbeider med.
-Vi fikk presentert Industri Energi Equinor Sokkel på en god måte og håper at de nyansatte fikk med seg og så hva vi har gjort og hva vi arbeider med, slik at de skal ha en langsiktig og trygg arbeidsplass i mange ti-år fremover, sier leder i Industri Energi Equinor Sokkel, Per Steinar Stamnes
Vi vil ønske de nyansatte velkommen i Equinor Forpleining, og som medlemmer av Industri Energi.

Del