Uttalelser vedtatt på årsmøte til Industri Energi Equinor.

lørdag 9. april 2022

Årsmøtet til Industri Energi Equinor behandlet og vedtok to uttalelser.
-Det er to uttalelser som er vidt forskjellige sier leder i Industri Energi Equinor Per Martin Labråthen, den ene går på støy i åpne kontorlandskap. -Det våre medlemmer sier er at det nå er mange som sitter på sin kontorplass og deltar i Teams møter. Dette er et nytt forhold som det må jobbes med å få redusert støyen fra. Vi peker i uttalelsen på noen tiltak som kan redusere støyen.
-Den andre går på Russlands invasjon av et demokratisk og fredelig naboland. Dette fordømmer vi på det sterkeste sier Per Martin.

Uttalelse i forbindelse med støy og uro i åpent kontorlandskap

Forskning viser at å jobbe i åpent landskap fører til at folk er mer sykmeldt (ref STAMI).
Våre ansatte melder tilbake at en viktig årsak til dette er forstyrrelser og støy ved å sitte i åpent landskap. I tillegg meldes det om opplevelse av lavere produktivitet og effektivitet.
Equinor må påse at de ansatte har et fullt ut forsvarlig arbeidsmiljø, bl. a ved å sikre at det er tilstrekkelig med stillerom og cellekontorer, samt at kontorpulter avskjermes med støydempende skillevegger.
Dette betyr i praksis at kontorfasiliteter må tilrettelegges for å støtte den nye måten å samhandle på.
Industri Energi Equinor ber om at den nye GL0591, som følge av prosjektet «workplace concept», implementeres der Equinor ikke oppfyller denne retningslinjen.

Industri Energi Equinor fordømmer Russlands invasjon av Ukraina

Russlands angrep på et selvstendig demokratisk land, er ikke bare en soleklar krigshandling.
Det er også et angrep på hele demokratiet og det demokratiske styresettet som Ukraina er en del av.
Industri Energi Equinor vil på det sterkeste fordømme angrepet, og oppfordre alle politiske aktører til å arbeide for at Russland stanser sine krigshandlinger.
Putin og hans ledelse må umiddelbart gi ordre om at Russland sin militærmakt skal trekker seg ut av Ukraina.
Det er hjerteskjærende å se de menneskelige tragediene, og konsekvensene som uprovoserte angrep har medført på sivilbefolkningen.
Vår oppfordring er at våre medlemmer, og alle andre i Norge, åpner for at flyktninger i fra Ukraina blir så godt mottatt som overhodet mulig.
Det er i slike situasjoner det virkelig er viktig å vise utstrakt nestekjærlighet for flyktninger som har hatt opplevd umenneskelige lidelser.

Vår avdeling og våre lokale foreninger har gitt økonomisk støtte til humanitær hjelp, der dette er mest prekært. Vi bryr oss om menneskene i og fra Ukraina og Russland, det er noe vi vil fortsette med så lenge vi har en situasjon i Ukraina som krever helt nødvendig bistand i fra oss i Norge

Del