Industri Energi Equinor Oslo hadde åpent frokostmøte på Fornebu onsdag 20. april om Internasjonal Solidaritet.

tirsdag 26. april 2022

Espen Løken fra Industri Energi fortalte om Arthur Svensson-prisen og internasjonalt arbeid i regi av forbundet til støtte for et organisert arbeidsliv.
Vi fikk en lærerik og god presentasjon om betydningen av å støtte kampen for faglige rettigheter i andre land, og om hvilken risiko medlemmer og
ledere av fagforeninger utsetter seg for i kampen for arbeiderettigheter som vi i Norge tar for gitt.

Frokost møte på Fornebu. FOTO: Silvia Del Zotto.

Det var godt engasjement med mange spørsmål fra de som deltok, blant annet om hvorvidt prisen faktisk gjør en forskjell.
Og ja – det viser seg at denne prisen nytter og har ført til positive konsekvenser og resultater for fagforeninger i andre land, som eksempel
løslatelse av fengslede fagforeningsledere.
Mer informasjon om Arthur Svensson-prisen, med flere artikler og innlegg, finner du på Svenssonstiftelsen’s nettside.

Del