Barentshavskonferansen 2022 – Framtiden i nord!

mandag 2. mai 2022

I forrige uke var vi så heldige å få delta på noen svært innholdsrike dager på Barentshavkonferansen 2022.
Det hele braket løs med et åpent møte arrangert av Industri Energi på en lokal restaurant i Hammerfest. Her var det svært godt oppmøte både av lokale medlemmer, politikere samt tillitsvalgte både sentralt og lokalt. Ordfører i Hammerfest, Terje Wikstrøm, ønsket oss varmt velkommen, etterfulgt av noen interessante tanker fra olje og energiminister Terje Aasland om framtiden til olje og energinæringen. Studentleder i Industri Energi, Alida Domaas, kom også med noen konkrete punkter rundt trivsel og tilrettelegging for hvordan unge skal få mulighet til å etablere seg lokalt slik at vi sikrer tilgang på også ung arbeidskraft.

Forbundsleder Frode Alfheim holder foredrag på Barentshavkonferansen 2022.

Programmet under konferansen bestod av en rekke foredragsholdere med ulike vinklinger om noe lignende temaer. Den røde tråden i debattene og innleggene gikk på alle mulighetene vi har for utvikling i nord, hvordan vi kan bidra med fornybare ressurser til verdens økende energibehov, og hvordan få tilgang på nødvendig arbeidskraft i årene og utviklingen framover.
Forbundslederen vår, Frode Alfheim, var også tydelig i sitt budskap – Næringen vår skal UTVIKLES – IKKE AVVILKES!
For å nå klimamålene vi har satt er vi nødt til å tenke nytt innen fornybare energiløsninger og utvinninger. Grønt og blått hydrogen er noe som har vært et hett tema presentert av ulike aktører, men vi ble også presentert for en nytenkning innen utvinning av verdifulle havbunnsmineraler. Det var et forfriskende foredrag holdt av Generalsekretær i Norsk Forum for Marine Mineraler, Egil Tjåland.

Det har vært mange spennende debatter og foredrag der vi har fått sett ulike sider av næringen. Fra blant annet Oljedirektør Ingrid Sølvberg, og adm. Direktør Norsk olje og gass Hildegunn Blindheim. Et av foredragene som rettet spesiel fokus mot oss på HLNG var Anne Myhrvold fra PTIL, med presentasjon av hovedtema 2022 «Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet». Dette er noe Industri Energi Equinor ved HLNG har hatt som fokusområde lenge.

Situasjonen som pågår i Ukraina berører oss alle, og vi har snakket litt om hvilken rolle og ansvar vi har med å opprettholde produksjonen av gass spesielt. Vil avslutningsvis sitere Eirik Wærness anbefaling om veien videre framover «Cold brain, warm heart, busy hands – do what we can to deliver more energy short term, be clear on long-term challenges”.

Takk for tilitten! – Emma Holm Nilsen, Christoffer Eliassen og Thomas Sandberg Westgård.

Del