Medlemsmøte «Lønn som fortjent»

mandag 30. mai 2022

Industri Energi Equinor arrangerte mandag 30/5-22 et minikurs for medlemmene i tema «Lønn som fortjent – slik skal lønnssystemet i Equinor brukes» Kursholdere var tillitsvalgte Yngve Selvåg og Oddvar Karlsen.
Industri Energi Equinor sin målsetting med kurset er å sette den ansatte som lønnsmottaker på individuell lønn i stand til å forstå hvordan lønnssystemet er rigget for å knytte prestasjoner og leveranser samt karriereutvikling opp mot belønningssystemet.

– Vårt ønske er at man gjennom dette minikurset lettere kan sette seg smarte avtalte mål som gjør at den enkelte aktivt kan påvirke sin utvikling på lønn og karriere.​ Vårt håp er at medarbeiderne gjennom kunnskap og kjennskap til mekanismene skal få tillit til lønnssystemet for prestasjonsbasert lønn.​ Og til slutt er vårt prinsipp om kompetansebygging og deling at der man opplever urettferdighet skalman være i stand til å beskrive ovenfor oss i foreningen hva som bør rettes opp i og hvorfor, sier Yngve Selvåg

Deltakelsen var på rundt 100 medlemmer for dette lunsjmøtet som foregikk på teams og det kom mange gode innspill, kommentarer og spørsmål underveis. Vi er godt fornøyde med oppmøtet og vil benytte anledningen til takke alle som deltok.