Enighet i lønnsoppgjøret mellom Industri Energi og Norsk Olje og gass, ingen streik.

søndag 12. juni 2022

Industri Energi og Norsk Olje og gass er blitt enige om årets lønnsreguleringer på sokkelavtalene for boring, forpleining og operatør .
Fortsatt gjenstår de lokale forhandlingen i oljeselskapene.
Resultatet fra de sentrale forhandlingene vil danne grunnlaget for de lokale forhandlingene.

Forhandlingene har vært veldig krevende og utfordrende for å finne en løsning uten streik. Derfor ble vi sittende over 11 timer på overtid.

Etter to dager med forhandlinger er Industri Energi og Norsk olje og gass kommet fram til et resultat som gir en lønnsøkning på kr 32 200,- inkl feriepenger og sokkelkompensasjon.

Det generelle tillegget gis med virkning fra og med 1.juni.

I tillegg blir skift tillegget økt med henholdsvis kr 4,00 til kr 87,- og konferansetillegget økes med kr 5,00 til kr 109,-, og helligdagstillegget økes med kr 80,- til kr 2200,- pr dag.

Tillegg for vikariat i ledende stillinger økes fra kr 400,- til kr 550,- pr dag.

Vi har også fått innfridd tekniske krav som var viktig for oss.

Ny tekst:
Ansatte som i sin friperiode blir innkalt til å delta i konsultasjoner, orienteringer, møter, digitale møter osv på land, gis godtgjørelse for dette.

Det samme gjelder deltakelse i digitale møter der den ansatte er pålagt å delta. Det betyr at alle som blir innkalt til møter som ikke er pålagte vil det være frivillig å delta.

Godtgjørelsen settes til samlet timelønn + 65% for faktisk medgått tid, dog minimum 2 timer.
Pålagte møter, konsultasjoner og orienteringer i tilknytning til utreise (innenfor to timer før planlagt tid for innsjekk) kompenseres med samlet timelønn + 65% for faktisk medgått tid.

Ny tekst i tillegg når det gjelder endring av arbeidsperiode (svingskift)
Endring av arbeidsperiode i løpet av den utvidede oppholdsperioden kompenseres tilsvarende ordinær oppholdsperiode.

Det gis ingen ulempekompensasjon når en planlagt endring bortfaller.

Bortfall av pålagt kurs i friperioden med krav til fysisk oppmøte, kompenseres med 8 timer samlet timelønn. Slik kompensasjon forutsetter at den ansatte har møtt til avtalt tid og sted.

Vi fikk også endret teksten under shuttling, slik at tid medgått til reising/venting på transport fra boligplattform til arbeidssted, samt utilsiktet overnatting på plattformer som normalt er ubemanna for fast opphold, godtgjøres med samlet timelønn inntil 12 timer per døgn i det som skulle være fritid på sokkelen. Kompensasjon for improvisert nattlosji kommer ikke til anvendelse ved utilsiktet overnatting på plattformer som normalt er ubemanna for fast opphold.

Masketillegget økes med kr 1,- til kr 26,-.

For våre medlemmer i Equinor skal vi forhandle om vårt lønnstillegg i de lokale forhandlingene den 23.aug til 25.aug.

Resultatet fra de sentrale forhandlingene vil danne grunnlaget for de lokale forhandlingene.

Les også forbundets nettsider

 

Del