Leder Per Martin Labråthen: Glad for at Equinor og partnerne vil bidra til mer kraft.

fredag 17. juni 2022

-Dette er fantastisk gode nyheter og den beste planen jeg har sett for å møte en rekke kraft utfordringer, sier leder i Industri Energi Equinor Per Martin Labråthen
-Om planen blir realisert vil dette bety at vi kan unngå en situasjon hvor elektrifisering av Troll/Oseberg lisensene vil føre til økt behov for krafttilgang og det er veldig viktig for næringsliv og folk på fastlandet, spesielt i denne regionen, sier Per Martin.

Leder Per Martin Labråthen, Industri Energi Equinor.

Det vil også i stor grad bidra til at Norge og Equinor vil ha et mye bedre utgangspunkt for å klare å innfri klimamålene som er nedfelt i Parisavtalen.
Det vil bidra til at Equinor sine egne klima mål om ned trekk i klimautslipp på 50% innen 2030, er fullt mulig å innfri.
-Og den kraften som frigjøres ved at Troll/Oseberg vil få kraft fra en vindpark (via land) og ikke fra land er gunstig for kraftsituasjonen i området, fortsetter Per Martin.

-Det vi trenger nå er politikere på stortinget og regjering som er villige til å forsere vedtak om konsesjoner og areal tildelinger, i et tempo som gjør at denne satsingen kan gjennomføres ihh. til tidsplanen med ferdigstilling i 2027, sier Per Martin.
-Og det er et viktig steg for at Norge skal nå klimamålsetingene, sier Labråthen.
-Jeg håper at dette gjennomføres slik som planen foreligger i dag. Det vil hele Norge , men også Europa, være veldig tjent med avslutter Per Martin.

Del