FLX besøkte styremøte til Industri Energi Equinor Sokkel.

torsdag 23. juni 2022

Leder for FLX Camilla Salte og Vidar Hjertvikrem leder for vedlikehold og integritet i FLX besøkte styremøte til Industri Energi Equior sokkel.
-Fint at dere kan komme og besøke vårt styre sa Per Steinar Stamnes under introduksjonen av gjestene, vi har fulgt med dere og er ikke enige med alt dere gjør, men er spente på å lære mer om FLX sa han.
-Vi er glade for at vi fikk komme sa Camilla, og presenterte FLX, fra besluttningen i 2020 til nå.

Camilla Salte og Vidar Hjertvikrem presenterer FLX på styremøtet til Industri Energi Equinor Sokkel.

Det ble en gjennomgang av hele FLX med forretningsideen, samarbeid med leverandører, bore programmet, levetidsprosjekter og arbeidet med å redusere CO2 fotavtrykket vesentlig de neste årene. Økonomisk kan FLX vise til gode resultater, selvfølgelig hjulpet av høye priser i markedet de siste månedene.
Styremedlemmene var interessert i å vite mer om vedlikehold og og organiseringen av vedlikeholdet. Vidar Hjertvikrem gikk gjennom det og fortalte om prosjekt vedlikeholdslagene og oppbyggingen av disse , driftsbemanningen når lagene ikke er ombord og hvordan landapparatet er organisert for å kunne bistå havet best mulig.
Vidar orienterte også om hvordan FLX har organisert logistikk tjenesten både base, supply båt og helikopter.
Det ble satt av god tid til spørsmål og dialog, styremedlemmene hadde mange spørsmål og kommentarer.

Styret synes det var fint og lære mer om FLX og takket for en fin presentasjon av FLX.

Del