Leder av Sokkelforeningen besøkte Heidrun-plattformen

onsdag 13. juli 2022

Leder av Sokkelforeningen besøkte denne uken Heidrun-plattformen for dialog og tilbakemeldinger på saker som opptar medlemmer og ikke-medlemmer på innretningen.
Heidrun ligger på Haltenbanken i Norskehavet, 30 kilometer nordøst for Åsgard. Vanndybden er 350 meter. Heidrun ble påvist i 1985, og plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent i 1991. Feltet er bygd ut med verdens første flytende strekkstagplattform (TLP) i betong over en stor bunnramme med 56 brønnslisser. Heidrun ligger ca 250 km nordvest for Kristiansund.
Styremedlem og hovedkontakt Espen Steudel synes det er bra at noen fra AU Sokkel tar turen ut til medlemmene på Heidrun, slik at både egne medlemmer, andre ansatte og ledelse ser at Industri Energi får oppleve hverdagen til medlemmene sine.

Espen og Per Steinar besøkte de forskjellige fagavdelingene hvor egne medlemmer i Industri Energi og medlemmer fra andre foreninger tok opp saker som de lurer på eller brenner for.
På kvelden ble det arrangert et åpent møte for alle Equinor ansatte.
«Det var et godt besøkt møte hvor Stamnes delte nyttig informasjon, og det ble stilt gode og avklarende spørsmål fra de fremmøtte» sier Espen Steudel

HVO Geir Sigurdsen er veldig opptatt av at Heidrun nå får på plass en ny Heli hangar for SAR helikoptret. På omvisningen om bord informerte HVO om hvor heli hangaren skal bygges, og hvor de så frem til at den ble ferdig.
«Det er viktig at vi har en oppgradert Heli hangar som vi er sikre på fungerer i alle situasjoner for å opprettholde god sikkerhet for de som jobber ute offshore i området, slik at de får den hjelpen en skal ha når en har bruk for den», sier HVO Geir Sigurdsen.

Leder Per Steinar Stamnes synes det er både kjekt og lærerikt å få innblikk i hva som rører seg om bord og hvilke saker man er opptatt av. «Det gjør oss mer bevisste på det arbeide vi skal gjøre fremover i UPN sammen med ledelsen, men det er også viktig å informere om hva vi arbeider med av saker for å sikre langsiktighet og trygghet for egne arbeidsplasser på norsk sokkel til de mer trivielle sakene som folk er opptatt av» sier Stamnes.

«Alt fra hvorfor det er viktig at Equinor får gjennomført sine planer med Norway Energy Hub for å redusere CO2 avtrykket ift de mål Stortinget har satt, vise til at Equinor er opptatt av å gjøre sin del av CO2 reduksjonen til saker som driftsbemanning og veien videre, DB flyt osv.» fortsetter Stamnes

Naturlig nok er tariffoppgjøret 2022 et tema som er i vinden.
Som alle vet streiket fagforbundet Lederne en dag før de fikk tvungen lønnsnemd.
«Når vi så streikeuttaket, og at de ville ta ut gassprodusenter visste vi at det ville provosere frem en tvungen lønnsnemd» sier Stamnes. «Og da kan man stille seg spørsmålet om hvorfor de gjorde det?» fortsetter Stamnes retorisk.
«I tillegg streiket Lederne for en lønn som de ikke vet noe om hva de vil få. Det vil vi først få vite i slutten av august. Det er ingen i Equinor som har fått noe lønnstillegg ennå. Hverken offshore eller på land, det vet vi først når de lokale forhandlingene er ferdig» fortsetter lederen av Sokkelforeningen.

«Jeg vil takke alle jeg møtte på Heidrun for god mottakelse, og spesielt til Espen Steudel og Geir Sigurdsen for opplegget med møter og omvisningen i felt» avslutter Stamnes

 

Per Steinar Stamnes og Espen Steudel. Bildet er tatt på taket på boligkvarteret, og rett på siden av her kommer den nye helikoptergarasjen for SAR helikopteret på Heidrun. Fotograf: Ragnar Viktil
Anna Giske Aasen (Automatiker), Ulrik Skei (Automatiker lærling), Petter Myrnes Herringbotn (Elektrikerlærling), Geir Sigurdsen (HVO Heidrun), Per Steinar Stamnes (leder Industri Energi Sokkel) og Espen Steudel Automatiker /styremedlem Industri Energi Sokkelforeningen. Fotograf: Ragnar Viktil
Del