Industri Energi Equinor Sokkel støtter Equinor sine planer om ny havvind park ved Oseberg/Troll

torsdag 14. juli 2022

Equinor sine planer er en positiv respons på et krav fra Industri Energi om å være mer frempå og proaktiv til å utvikle og produsere elektrisitet til egne innretninger, slik at en ikke blir beskylt for å «stjele av» strømmen fra landindustri og private husholdninger.

Derfor er vi rimelig godt fornøyd når planen om Trollvindpark nå er offentliggjort.
Men det haster med å komme i gang.

Poenget er å respondere på CO2 reduksjonen som Norge og bransjen har forpliktet seg til. Og da er svaret å elektrifisere noen innretninger på sokkelen. Den beste løsningen pr dags dato er da havvindparker.
Equinor sin Energy HUB og Troll vindpark er med på å svare på forpliktelsene om 0-utslipp mot 2050.

Men det haster.
For å sikre at hele Norge har nok energi, for alt Norge planlegger fremover.
Men også ta ned strømprisen for folk flest og annen industri på land.
En fullskala flytende havvindpark som Trollvind kan bidra til raskere å realisere norske myndigheters ambisjon om å posisjonere Norge som havvindnasjon og vi bygger på kompetansen fra olje- og gassindustrien.
Og sist men ikke minst ta ned CO2 utslippene.

Hele Oseberg og Troll området er gjennomanalysert, og derfor trenger vi ikke å kjøre en full prosess med åpning, utlysning og konkurranseutsette tildelingsrunder.
For Troll vindpark responderer både Oseberg og Troll lisensen positivt med på å skaffe tilveie egen elektrisitet gjennom egen vindpark.
Tanken er at elektrisiteten skal gå fra vindparken til land før deler eller hele går tilbake til innretningene igjen. Til det beste for landsdelen og Norge. Overskuddet av strøm som innretningene ikke bruker kan en bruke på land til de som trenger det.

Det verste som kan skje er at vi utreder for lenge, slik at tiden går fra oss. Og målene som er satt for CO2 reduksjon ikke nåes mot 2030.
Men også at vi ikke har noen god plan for å tilføre mer elektrisitet til hele strømnettet for regionen for å få strømprisene ned for de private husholdninger og landindustri.

Derfor er det viktig å komme i gang. Tiden går fort.
Equinor og partnerne har sagt at de er klare med en mulighetsstudie med sikte på en investeringsbeslutning i 2023. For at vindparken kan stå ferdig i 2027.
Troll vindpark kan også være svaret på industriutvikling og industrialiseringen av flytende havvind i Norge.
Dette er bransjen og Equinor sitt bidrag til å bidra med mer elektrisitet i landsdelen.
Her må OED og Stortinget skjære gjennom for å starte opp.
En har ingen tid å miste for å klare de målsettinger om CO2 reduksjon mot 2030.

Del