Det lokale lønnsoppgjøret i Equinor er ferdig!

fredag 26. august 2022

Industri Energi Equinor og bedriften har etter tre dager med forhandlinger på Equinor Særavtale oppnådd enighet kl 09.45.

Forhandlingene har vært veldig krevende for å finne en løsning vi kunne akseptere.

 Følgende resultat ble oppnådd:

Individuelt lønnssystem

For ansatte på individuelt lønnssystem gis det et gitt et individuelt tillegg innenfor en ramme på 4,9 %, minimum 2,5%
Ny lønn iverksettes med virkning fra 01.07.2022 for Industri Energi sine medlemmer.

Referansepunktet i lønnstabellen på individuelt område reguleres med 2,9 %.

Tarifflønnstabellen for Sokkel og land
For årsverk på tarifftabellen inkl feriepenger øker med 4,9 % (minimum land kr 23.735, – og sokkel kr 32.200, -).
Ny lønn iverksettes fra 01.06.2022 for Industri Energi sine medlemmer.

Videre er det gjort endringer i Equinor særavtale på følgende punkter for Industri Energi sine medlemmer:
Gjelder individuelt avlønna medlemmer sokkel, og tariffert personell på sokkel
– Tillegg for skift/nattarbeid økes med kr 4,- fra kr 83,- til kr 87,- pr time
– Tillegg for konferansetid økes med kr 5,- fra kr 104,- til kr 109,-.

Gjelder for skift land og sokkel
– Helligdagsgodtgjørelsen økes med kr 80,- fra kr 2120 til kr 2200,-

Justeringer i særavtalen:

Elektronisk kommunikasjon
Fast årlig kompensasjon økes med kr 1.220,- fra kr 5.280, – til kr 6.500, – som godtgjørelse for elektronisk kommunikasjon (f.eks. telefon/ internett/ bredbånd) i lgr. I-31 til og med I-33.

Bilgodtgjørelse
Den faste del økes med kr 3000,- fra kr 58.500, – til kr 61.500, – og utbetales i like månedlige beløp i lgr I-41 til I-43

Helkontinuerlig skift på land i I-31 til og med I-43
I-41 endres til I-43

Særavtalen – nytt punkt
I de tilfeller hvor bedriften har behov for å disponere skiftansatte midlertidig på dagtid, vil den ansatte beholde skifttillegget for en periode på inntil 104 uker.

Dette vil være i forbindelse med forberedelser og planlegging av revisjonsstanser.
Ved behov for driftskompetanse i kritisk prosjekt, kan skriftansatte beholde skifttillegg for en periode på inntil 26 uker

Kontrollromstillegg
Kontrollromstillegget økes med kr 2,- fra kr 12,- til kr 14,-

Fagansvarlig landanlegg
Tillegget pr år i full stilling økes med kr 5.000,- fra kr 47.500,- til kr 52.500,-.

Overtidsgodtgjørelse for dagtidsansatte i lønnsgruppe I-31 til og med I-33
Timetallet som skal arbeides før det kompenseres med time-for-time overtidsbetaling justeres fra 83 timer pr år til 81 timer pr år.

Dagsatsen
(sokkelkompensasjon) for individuelt avlønna økes fra kr 1355,- økes med kr 95,- til kr 1450,- pr døgn.

Kansellert utreise for kategori B
(jfr 4.1 kategori B bokstav a og c) etter dokumentert frammøte på heliport i tidsrommet fra fredag kl. 15:00 til mandag kl. 07:00 kompenseres med et engangsbeløp på kroner 1 500,- pr kansellert utreise. Det gis kompensasjon for en kansellert utreise pr dag.

Ulempetillegget for HMS koordinator i SAR tjeneste økes med kr 104,- fra kr 2 796,- til kr 2 900,- pr mnd.
For de som ikke er på ordningen fast økes satsen med kr 10,- fra kr 275,- til kr 285,- pr overnatting.

Pålagt reise på fritid – justering
6.1 Avspasering av tapt fritid hjemme – 2.avsnitt «tidsrommet mellom kl. 19:00 og 07:00» endres til «tidsrommet mellom kl. 17:00 og 07:00»
Endringen iverksettes med virkning fra 1/1-23

Særavtalen 4A:
Nye fagansvarlige innplasseres i min H5 og gis et tillegg på kr 43 000,- inkl feriepenger og sokkelkompensasjon til og med H10. Deretter gis det en årlig økning på kr 6000,- inkl feriepenger og sokkelkompensasjon i de påfølgende 2 år. Det tredje året gis en økning på kr 11 000,- inkl feriepenger og sokkelkompensasjon.
For personell i denne gruppen reduseres det personlige tillegg tilsvarende.

Radiooperatør flyttes fra A.2 til A.1. Den enkelte arbeidstaker innplasseres i det lønnstrinn som kronemessig ligger nærmest over i det nye karriereløpet.

Lønnsløp A3 utvides med F9 og F10. Operatør logistikk (dekk/lagerarbeider, og mindre enn 50% stilling i kran). Servicearbeider med fagbrev og servicearbeider med fagbrev i kombistilling har full ansiennitet i E10.
Servicearbeidere med fagbrev på installasjoner med F&A leder på land» har full ansiennitet i F10.

Lønnsløp A8 utvides med E9 og E10. Servicearbeider uten fagbrev, men i kombistilling har full ansiennitet i D10.
Servicearbeidere uten fagbrev på installasjoner med F&A leder på land» har full ansiennitet i E10.

Kontrollromstillegget økes med kr 2,- fra kr 12,- til kr 14,-.
Fungeringstillegget for øvrig personell – siste kulepunkt i 3.1 – økes med kr 8,- fra kr 12,- til kr 20,-.

I tillegg fikk vi innfridd kravet vårt med at alle ansatte i Equinor skal få mobiltelefon. Det er vi fornøyd med.

 

Del