Industri Energi Equinor Sokkel presenterte Ringvirkningsrapporten for Olje og Energidepartementet (OED).

torsdag 8. september 2022

Den anerkjente Kunnskapsparken i Bodø har utarbeidet en ringvirkningsrapport for driften av alle Equinors sokkelinstallasjoner og landanlegg. Rapporten ble offentliggjort på Offshore Northern Seas (ONS) i forrige uke og kan leses her http://Store ringvirkninger fra driften av felt og landanlegg – Equinor
Det er formidable ringvirkninger fra vår virksomhet som har stor betydning for flere tusen leverandører i Norge og hundrevis av kommuner.

Nestleder Frode Mikkelsen og Leder Per Steinar Stamnes i Industri Energi Equinor Sokkel.

Leder Per Steinar Stamnes og nestleder Frode Mikkelsen i Industri Energi Equinor Sokkel  var denne uken og presenterte rapporten for Olje og Energidepartementet (OED).
Rapporten ble godt mottatt og vi fikk gode tilbakemeldinger fra departementet for nytten de hadde av gjennomgangen.
De benyttet samtidig anledningen til å snakke litt om viktigheten av Troll Vind og hva dette vil bety for vår bransje og ikke minst for næringsutvikling lokalt.

Vi anbefaler alle våre medlemmer å lese rapporten om ringvirkningene, dette gir et godt innblikk i betydningen vær og en av dere har for det norske samfunnet og i de enkelte kommuner.

Les også: http://Ringvirkninger av Equinor-opererte felt og landanlegg i drift

Del